ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟΝ Ι. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΚΟΕΝΑΚΗ

 IMG 3534

Σήμερα 26η Ἰουνίου 2022 Κυριακή Β΄ Ματθαίου, ἐτελέσθη σέ κλίμα ἰδιαιτέρας συγκινήσεως εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, τό Τρίμηνον ἱ. Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἱεροθέου Κοενάκη, ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς καί Ἡγουμενεύσαντος θεοφιλῶς ἐν αὐτῇ ἀπό τό ἔτος 2006 ἕως τό 2018.

Τήν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς καί Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντώνιος Πατρός μέ συλλειτουργό του τόν Διάκονον Γεώργιον Κακακιόν, ἐνῶ τό ἱ. ἀναλόγιο διηκόνησε γλυκυφθόγγως ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Μονῆς κ. Μερκούριος Γιανναράς.

Πρό τῆς ἀπολύσεως ἔλαβε χώρα τό ἱερόν Μνημόσυνον, συμπροσευχομένων ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος, τῶν εὐαρίθμων πιστῶν πού συμμετεῖχαν εἰς τήν λατρευτικήν σύναξιν, τῶν Ἐντιμολ. Ὀφφικιαλίων τῆς Μ.Χ.Ε. κ. Ἀθανασίου Στάμου Ἄρχοντος Λαοσυνάκτου καί τοῦ κ. Θεοδοσίου Κολιάδη Ἄρχοντος Μαΐστορος, παλαιῶν καί νῦν Ἐφόρων, ἐργαζομένων τῆς Ἱ. Μονῆς, ὡς καί πολλῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων.

Τέλος ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος π. Ἀντώνιος, ἀνεφέρθη μέ συγκινητικούς λόγους εἰς τήν ὁσιακήν μορφήν τοῦ ἀειμνήστου π. Ἱεροθέου, ἀμεσου προκατόχου του, σκιαγραφώντας τίς πολλές αὐτοῦ κεκρυμμένες ἀρετές καί ἰδιαιτέρως τό τρίπτυχον τῆς προσευχῆς, τῆς ταπεινώσεως καί τῆς ἐλεημοσύνης, ἀρετές οἱ ὁποῖες τόν κοσμοῦσαν ἰδιαιτέρως. Ἐπίσης ἀνεμνήσθη τῆς θυσιαστικῆς αὐτοῦ διακονίας εἰς τό Μυστήριον τῆς Ἱ. Ἐξομολογήσεως, τό ὁποῖον ὁ ἀοίδιμος Γέρων διακονοῦσε ἐν ἁπλότητι καρδίας καί «ἐν παροξυσμῷ ἀγάπης», ἀναπαύων τούς πολυπληθεῖς ἀνθρώπους πού εὕρισκαν παρηγορία καί γαλήνη εἰς τό ἱ. αὐτοῦ ἐπιτραχήλιον. Ἐν κατακλείδι δέ, παρεκάλεσε αὐτόν, ὅπως μνημονεύῃ ἐν τῷ ἐπουρανίῳ Θυσιαστηρίῳ πάντας ἡμᾶς καὶ προσεύχεται ὑπὲρ αἰσίας ἐκβάσεως τοῦ καθ’ ἡμέραν ἐπιμόχθου προσωπικοῦ του ἀγῶνος, μερίμνης καί φροντίδος διά τήν ἀνοδικήν πορείαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα.

 


Εκτύπωση   Email