ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2022 ΣΤΟΝ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

IMG 3432

Τό Πάσχα ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη Ἑορτή καί Πανήγυρη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι τό πλέον λυτρωτικό γεγονός γιά τόν ἄνθρωπο. Προηγεῖται ὅμως ἡ ὑπέρτατη Σταυρική Θυσία τοῦ Θεανθρώπου καί ὅλα ἐκεῖνα τά κοσμοσωτήρια Πάθη, διά τῶν ὁποίων τό ἀνθρώπινο γένος ἀνεκλήθη ἀπό τήν φθορά καί μεταβέβηκε στήν αἰώνια ζωή, ὅπως διακηρύσσει ἡ ὑψηλή ὑμνολογία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.

Στήν Σύμη καί τό Μοναστήρι τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτη, ἡ μοναδική αὐτή πνευματική ἀτμόσφαιρα, βιώνεται σ’ ὅλο της τό μεγαλεῖο, στίς κατανυκτικές ἱερές Ἀκολουθίες πού τελοῦνται καθημερινά πρωί καί βράδυ, στό Καθολικό τῆς Μονῆς, ἐνώπιον τῆς θαυματουργῆς Εἰκόνας τοῦ Πανορμίτη. Καί ἐφέτος ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἀντώνιος Πατρός, ἀκούραστα καί νυχθημερόν πρωτοστατοῦσε στίς Ἱερές Ἀκολουθίες, ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου, δεόμενος ὑπέρ τοῦ σύμπαντος κόσμου εἰς τόν Παθόντα καί Ἀναστάντα Κύριο.

Τό βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης, ὑπό τό ἰλαρόν φῶς τῶν καντηλιῶν, οἱ πιστοί βίωσαν τά Ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρίου, ὅπως αὐτά περιγράφονται στίς ἀναγνωσθείσες εὐκρινῶς, ὑπό τοῦ Ἁγίου Καθηγουμένου, δώδεκα εὐαγγελικές περικοπές καί προσεκύνησαν πανευλαβῶς τόν Ἐσταυρωμένο. Τήν πρωΐα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς οἱ πένθιμες κωδωνοκρουσίες σήμαναν τήν ἔναρξη τῶν κατανυκτικῶν Μεγάλων Ὡρῶν, μετά τίς ὁποῖες ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Ἀποκαθήλωση. Τό ἑσπέρας ἔλαβε χώρα ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου μέ τά Ἐγκώμια, τό «τραγούδι τοῦ Νεκρωμένου Θεανθρώπου», καί ἀκολούθησαν μετά δέους τόν Ἐπιτάφιο κατά τήν περιφορά του πέριξ τοῦ Μοναστηριακοῦ συγκροτήματος, μετά ἀπό δύο ἔτη περιορισμῶν λόγω τῆς σοβούσης πανδημίας.

Τό Μεγάλο Σάββατο τό πρωί, ἡ ἀτμόσφαιρα ἔχει ἀλλάξει. Οἱ κωδωνοκρουσίες εἶναι πιά χαρούμενες καλώντας στόν Ἑσπερινό του Πάσχα, ἤ ὅπως εἶναι εὐρύτερα γνωστός, στήν πρώτη Ἀνάσταση. Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἔχοντας συλλειτουργούς τόν Πανοσ. Καθηγούμενο Ἀρχιμ. Ἀντώνιο καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό, ἐνῶ τό ἱ. ἀναλόγιο διακόνησε ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Μονῆς κ. Μερκούριος Γιανναρᾶς, μετά τοῦ Ἀντωνίου Τερεζάκη, ἀμφοτέρων Ἀναγνωστῶν.

Ἡ Ἀκολουθία ἀρχικῶς περιλάμβανε τόν Ἀναστάσιμο Ἑσπερινό διανθισμένο ἀπό τίς ὑπέροχες προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, μέ κορυφαία αὐτή τοῦ Ἰωνᾶ, πού προτυπώνουν τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐθύς μετά τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, ψάλλοντας τό «Ἀνάστα ὁ Θεός...» ἔρρανε τούς πιστούς καί τόν Ναό μέ δάφνες – τα τῆς νίκης σύμβολα – ἐνῶ οἱ ἐκκλησιαζόμενοι κατά τήν παράδοση, ἔκρουαν τά στασίδια γιά νά δηλωθεῖ ἔτσι ἡ ἀποδυνάμωση καί ἡ διάλυση τοῦ Ἅδη καί τοῦ θανάτου.

Τό ἴδιο βράδυ, τά πάντα μαρτυροῦν τό χαρμόσυνο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως, τό ὁποῖο δυό χιλιάδες χρόνια τώρα βιώνει ἡ Ἐκκλησία, ὡς μία ἀδιάψευστη πραγματικότητα. Στό προαύλιο, τό χιλιοτραγουδισμένο «πλατύ» του Πανορμίτη, ἔχει στηθεῖ τό βάθρο, γιά νά πραγματοποιηθεῖ ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως. Μετά τό «Δεῦτε λάβετε Φῶς…» καί τήν μετάδοση τοῦ Ἁγίου Φωτός ἀπό τόν Ἅγιο Καθηγούμενο ἐτελέσθη ἡ Ἀναστάσιμη Θ. Λειτουργία.

Τό πλῆθος ἒψαλε τό «Χριστός Ἀνέστη» μέ μεγάλο ἐνθουσιασμό καί μέ βαθειά συγκίνηση ἀφοῦ ἐβίωσε ἐκκλησιαστικῶς τό μέγα αὐτό γεγονός καί πάλι πανηγυρικά μετά ἀπό τίς δυσκολίες τῶν δύο τελευταίων ἐτῶν, ἓνεκα τῆς πανδημίας. Ὁ Ἀναγνώστης Ἀντώνιος ἀντί ἄλλου κηρύγματος, ἀνέγνωσε εὐκρινῶς τήν «Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ», τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, ἀφοῦ ὁ π. Ἀντώνιος ἀνέγνωσε τόν Κατηχητικό Λόγο τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, εὐλόγησε καί προσέφερε στούς πιστούς τά κόκκινα αὐγά. Τέλος ὅλοι οἱ πιστοί ἀνέβηκαν καί παρεκάθισαν στήν Ἀναστάσιμη Τράπεζα τῆς ἀγάπης, τήν ὁποία εὐλόγησε ὁ Καθηγούμενος π. Ἀντώνιος.

Ἐπίσημος ἐκπρόσωπος τῆς Περιφερείας Νοτίου Αἰγαίου παρέστη ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Κάλλιστος Διακογεωργίου, ἐνῶ κατά τό τριήμερο εἴχαμε τήν τιμή νά φιλοξενοῦμε τόν Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρο Παπαγεωργίου μετά τῆς συζύγου του, Δικηγόρο Ρόδου καί Νομικό Σύμβουλο τῆς Μονῆς καί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Ἀπό τίς προαναφερόμενες ἱ. Ἀκολουθίες, παρατίθεται κατωτέρω ἀρχεῖο μέ ἐνδεικτικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.


ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ

xfooter

 

ΠΑΝΝΥΧΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ


Εκτύπωση   Email