ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2021 ΣΤΟΝ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

IMG 2597

Μέ τήν ἁρμόζουσα λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε ἡ Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων στήν Σύμη καί συγκεκριμένα στό θαλασσόβρεκτο Μοναστήρι τοῦ Πανορμίτη μας. Τήν Τρίτη 5η Ἰανουαρίου, παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος, Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, π. Ἀντώνιος Πατρός τέλεσε τόν Ὄρθρο, τίς Μεγάλες Ὧρες καί τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς μετά τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ μεγάλου Βασιλείου στό Καθολικό τοῦ Ἀρχαγγέλου, ἐνῶ πρό τῆς ἀπολύσεως τέλεσε καί τήν ἀκολουθία τοῦ μεγάλου Ἁγιασμοῦ.

Σήμερα Τετάρτη 6η Ἰανουαρίου 2021, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή μας, ἔχοντας συλλειτουργούς του τόν Καθηγούμενο Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιο Πατρό καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τήν ἱερά ὑμνωδία διακόνησαν ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Ἱ. Μονῆς κ. Μερκούριος Γιανναρᾶς καί ὁ Ἱεροψάλτης κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ἐντός τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς, σύμφωνα μέ τά ἰσχύοντα ὑγειονομικά μέτρα, προκειμένου οἱ πιστοί νά ἁγιασθοῦν καί νά λάβουν ἐν συνεχείᾳ τόν Μέγα Ἁγιασμόν, «πρός καθαρισμόν ψυχῶν τε καί σωμάτων, πρός ἰατρείαν παθῶν, πρός ἁγιασμόν οἴκων, πρός πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον».

Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ εἶναι ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ καθιερώθη τὸ δεύτερο αἰῶνα μ. Χ. Ἀναφέρεται στὴν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος κατὰ τὴν Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν Ἰορδάνη ποταμό, ὅπως παραδίδεται ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, στὸ Γ´ κεφάλαιο, στοὺς στίχους 13-17. Ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης μετὰ ἀπὸ θεία διαταγὴ ἄφησε τὴν ἐρημικὴ ζωὴ καὶ ἦλθε στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Ἐκεῖ κήρυττε, ἐξομολογοῦσε καὶ βάπτιζε. Μία μέρα ἦλθε σ᾿ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ζητώντας νὰ βαπτισθεῖ, ἐνῶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶχε πληροφορήσει τόν Τίμιο Πρόδρομο γιά τό ποιὸς ἦταν. Ἐκεῖνος ἀρχικά ἀρνεῖται νὰ Τὸν βαπτίσει, ἀλλά ὁ Κύριος τὸν πείθει. Καὶ τότε, στὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνη διαδραματίζεται σκηνὴ μεγαλειώδης καὶ μοναδική. Μὲ μορφὴ λαμπρᾶς περιστερᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔρχεται ἐπάνω στὸν βαπτιζόμενο Θεάνθρωπο καί συγχρόνως, ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ Πατρός ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἀκούγεται νὰ λέει: «Οὗτος ἐστὶν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα». Ἔτσι, μ᾿ αὐτὸν τὸν θαυμαστό τρόπο, στὴν Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ φανερώθηκε ὁ Τρισυπόστατος Θεὸς, ὅπως χαρακτηριστικά ψάλλει καί ὁ Ὑμνωδός στό Ἀπολυτίκιο τῆς Ἑορτῆς: «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις», καὶ γι᾿ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία μας ὀνόμασε τὴν ἑορτὴ αὐτὴ Θεοφάνεια.

Ἐπιπλέον ὁ Κύριος μέ τό Βάπτισμά Του καθαρίζει τήν ἀνθρώπινη φύση ἀπό τήν ντροπή τῆς ἁμαρτίας τοῦ Ἀδάμ καί τήν ἐνδύει με τήν πρώτη θεοΰφαντη παραδείσια στολή, πού ἀσταποβολᾶ τήν θεϊκή λάμψη. Σύν τοῖς ἄλλοις, ἁγίασε καί ὅλη τήν φύση τῶν ὑδάτων συντρίβοντας τίς κεφαλές τῶν ἀοράτων δρακόντων, ἐλευθερώνοντας καί τούς ανθρώπους ἀπό τήν ἐξουσία τους. Τέλος μέ τήν Βάπτισή Του στόν Ἰορδάνη ὁ Χριστός, μᾶς ἐξάγει ἀπό τήν σκιά τοῦ νόμου καί μᾶς εἰσάγει στήν ἐποχή τῆς Χάρης, ἀνακαινίζοντας καί ἀναπλάθοντας τόν παλαιωθέντα ἀπό τήν ἁμαρτία ἄνθρωπο καί χαρίζοντάς του τήν Οὐράνια Βασιλεία.

Φωτογραφικό λεύκωμα:

Α) Παραμονή Θεοφανείων μέ τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενο Ἀρχιμ. Ἀντώνιο Πατρό, Ὄρθρος, Ὧρες, Θ. Λειτουργία καί Μ. Ἁγιασμός.

Β) Ἑορτή Θεοφανείων μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη Σύμης κ. Χρυσόστομο, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Μ. Ἁγιασμός.


Εκτύπωση   Email