ΤΕΛΕΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

IMG 20200920 100517

Κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 20ῆς Σεπτεμβρίου 2020, στό Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντώνιος Πατρός τέλεσε τό Ἱερόν Μνημόσυνον τῶν μακαριστῶν Ἡγουμένων τῆς Ἱ. Μονῆς, Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Α΄ Φωτιάδη καί Ἱεροθέου Β΄ Πετράκη, οἱ ὁποῖοι κόσμησαν τόν Ἡγουμενικό θῶκο, ὁ μέν Α΄ τόν 19ο αἰῶνα, ὁ δέ Β΄ τόν 20ο καί κατά τρόπον ὁσιακόν ἀμφότεροι ἐκοιμήθησαν τήν 19ην Σεπτεμβρίου 1860 καί τήν 20ην Σεπτεμβρίου 1973 ἀντίστοιχα.

Ἡ δυναμική προσωπικότητα ἑκάστου, ὅπως ὁ π. Ἀντώνιος σκιαγράφησε σέ σύντομη ἐμπνευσμένη προσλαλιά του, συνετέλεσε καταλυτικά καί οὐσιαστικά στήν πρόοδο καί ἀνάπτυξη τῆς Μονῆς, καταγράφοντας στίς σελίδες τῆς ἱστορίας τοῦ Πανορμίτη, λαμπρά πνευματικά ἐπιτεύγματα ἀλλά καί ἔργα ὑποδομῶν, στά ὁποῖα βασίζεται μέχρι σήμερα ἡ ἀναπτυξιακή της πορεία καί ἡ μέγιστη ἐκκλησιαστική καί κοινωνική προσφορά της.


Εκτύπωση   Email