Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ

IMG 20200415 195025Σὲ ἰδιαίτερα κατανυκτικό κλίμα ἐτελέσθη ἀπόψε, Μεγάλη Τετάρτη 15 Ἀπριλίου 2020, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου. Τήν Ἀκολουθία τέλεσε ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος π. Ἀντώνιος Πατρός μετά τοῦ Διακόνου μας π. Γεωργίου Κακακιοῦ, «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν», κατόπιν τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, ληφθέντων εἰς τά πλαίσια τῶν γενικοτέρων ἀποφάσεων καί ὁδηγιῶν τῆς Κυβερνήσεως καί τῶν Ὑγειονομικῶν Ἀρχῶν, πρός ἀποτροπὴν τῆς ἐξαπλώσεως τῆς σοβούσης πανδημίας.

   Ὡς τόσον, χάριν στήν καλοπροαίρετη διάθεση καί εὐλαβῆ πρωτοβουλία τῶν ὑπευθύνων τοῦ διαδικτυακοῦ καναλιοῦ «Symi TV», ἀπό τόν κατωτέρω σύνδεσμο https://www.facebook.com/symitvofficial/videos/322197775417341/ ἡ Ἱερά Ἀκολουθία ἀναμετεδόθη σέ ζωντανή σύνδεση μέσῳ τοῦ διαδικτύου, ἀπὸ ὅπου εἶχαν τὴν δυνατότητα νά παρακολουθήσουν χιλιάδες πιστοί. Ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ σύνδεσμος εἶναι ἐνεργός καί ὑπάρχει πάντοτε ἡ δυνατότητα μαγνητοσκοπημένης προβολῆς.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος, ποὺ εἶναι καὶ ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Πέμπτης, εἶναι ἀφιερωμένη στήν ἀναμνήση τεσσάρων γεγονότων τὰ ὁποῖα περιγράφονται στά ἱερά Εὐαγγέλια καὶ τὰ ὁποῖα συνέβησαν ὀλίγον πρό τῆς Σταυρώσεως. Πρόκειται γιά τόν Ἱερὸ Νιπτήρα, δηλαδὴ τῆς μεγαλειώδους πράξεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά πλύνει τούς πόδας τῶν μαθητῶν Του, διδάσκων ἐμπράκτως τήν ταπείνωση, τόν Μυστικὸ Δεῖπνο, δηλαδὴ τήν παράδοση τῶν καθ’ ἡμᾶς φρικτῶν Μυστηρίων, τήν Ὑπερφυᾶ (ἀξιοθαύμαστη) Προσευχή, δηλαδὴ τήν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τὸν Θεόν Πατέρα Του μετὰ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο καὶ πρό τῆς συλλήψεως καί τέλος τήν προδοσία τοῦ Ἰούδα, ἡ ὁποία σηματοδοτεῖ τήν ἀπαρχή τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου.

   Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα.

 


Εκτύπωση   Email