Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΕΣΚΛΙ


IMG 8272Σάββατο 29η Ἰουνίου 2019 καί γιά τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, «Ἑορτή χαρμόσυνος ἐπέλαμψε τοῖς πέρασι σήμερον, ἡ πάνσεπτος μνήμη τῶν σοφωτάτων Ἀποστόλων καί κορυφαίων Πέτρου καί Παύλου...». Ἡ πάνσεπτη μνήμη τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων καί ὅλως ἰδιαιτέρως ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου ἑορτάστηκε μεγαλοπρεπῶς καί στήν τοπική μας Ἐκκλησία, συγκεκριμένα στήν νῆσο Τεύτλουσα (Σεσκλί), ὅπου ἀρχαία παράδοση τῆς Σύμης διασώζει τό πέρασμα ἀπό ἐκεῖ τοῦ Οὐρανοβάμονος αὐτοῦ Ἀποστόλου κατά τήν Γ΄ Ἀποστολική του περιοδεία, μεταξύ τῶν ἐτῶν 53-56 μ. Χ.

Ἐκεῖ, λέγεται ὅτι ὁ Ἀπόστολος ταξιδεύοντας μέ τό πλοιάριο ἀπό τήν Κῶ πρός τήν Ρόδο, ἀναγκάστηκε λόγῳ μεγάλης θαλασσοταραχῆς νά ἀποβιβασθεῖ πρός στιγμήν ἐπάνω στό νησάκι τοῦ Σεσκλιοῦ. Γραπτή μαρτυρία τοῦ γεγονότος δέν διασώζεται, ἀλλά ὅπως σημειώνει ὁ εὐαγγελιστής Λουκάς συγγράφοντας τό Βιβλίο τῶν «Πράξεων», ὁ Παῦλος διέρχεται ἀπό τά γειτονικά νησιά τοῦ νοτίου Αἰγαίου: «Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ’ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶ, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ρόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα». (Πραξ 21,1).

Ἐδῶ καί αἰῶνες τό Νησάκι τῶν Σεσκλιῶν εἶναι Μετόχι καί ἰδιοκτησία τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Πανορμίτη καί ἐκεῖ παλαιότερα οἱ Μοναχοί καί οἱ ἐργαζόμενοι τοῦ Μοναστηριοῦ, καλλιεργοῦσαν κάθε λογῆς κηπευτικά καί μέχρι σήμερα συντηροῦν κοπάδια, πού τροφοδοτοῦν τήν Μονή μέ τά δυσεύρετα ἁγνά προϊόντα τους. Τό σημερινό μικρό Ναΰδριο, ἀποτελεῖ κτιριακῶς τήν συνέχεια τῆς ἀρχικῆς πρωτοχριστιανικῆς Βασιλικῆς πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Παύλου, ἡ ὁποία ἦταν οἰκοδομημένη πλησίον τοῦ μικροῦ λιμένος τῆς Νήσου.

Ἀπό νωρίς τό πρωΐ πλοιάριο μετέφερε τούς πολυπληθεῖς προσκυνητές τόσο ἀπό τόν Πανορμίτη, ὅσο κι ἀπό τήν Σύμη, προκειμένου νά συμμετάσχουν στήν Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Ἀντώνιο Πατρό, τόν Ἱερομ. π. Νεκτάριο ἀδελφό τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συνοδευόμενο ἀπό τόν Ἱεροδιάκονο π. Φανούριο καί ἀδελφό τῆς ἰδίας Μονῆς, καί τόν Διάκονό μας π. Γεώργιο Κακακιό.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία σέ κατάλληλα διαμορφωμένο ὑπαίθριο χῶρο ἔξωθεν τοῦ μικροῦ Ναοῦ, τόν ὁποῖο κατέκλυσαν ἑκατοντάδες φιλάγιοι προσκυνητές ἀπό τήν Σύμη καί ἀλλοῦ. Συμμετεῖχαν ἐπίσης οἱ πλεῖστοι τῶν Ἐφόρων τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, καθώς καί ὁ Νομικός Σύμβουλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τῆς Ἱ. Μονῆς, κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου Δικηγόρος Ρόδου καί Ἄρχων Δικαιοφύλαξ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὁ ὁποῖος σημειωτέον πραγματοποίησε ἄριστο χειρισμό σ’ ὅλα τά στάδια τῆς ὑποθέσεως τοῦ ἰδιοκτησιακοῦ θέματος τῶν Σεσκλιῶν, τό ὁποῖο τακτοποιήθηκε ὁριστικῶς καί τελεσιδίκως τό ἔτος 2016 μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 458/2016 ἀπόφαση τοῦ Γ΄ Πολιτικοῦ Τμήματος τοῦ ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῆς Χώρας, τοῦ Ἀρείου Πάγου, πού ἀναγνωρίζει τήν ἀδιαφιλονίκητη ἰδιοκτησία τῆς Μονῆς ἐπί τῶν νησίδων τῆς Τευτλούσης. Ἐπίσης παρών ἦταν καί ὁ ἕτερος Ὀφφικιάλιος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως κ. Θεοδόσιος Κολιάδης, Ἄρχων Μαΐστωρ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί Πολιτικός Μηχανικός, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καί δεκαετίες μετά τῆς συζύγου του κ. Δεσπ. Κολιάδη, προσφέρουν ἀνιδιοτελῶς τίς καλές τους ὑπηρεσίες, ὑποστηρίζοντας σθεναρά τήν Μονή στόν τεχνικό τομέα.

Ἐφέτος δέ ὅλως ἰδιαιτέρως, ἔψαλλε καί ἀπέδωσε θαυμάσια τά ὑμνογραφικά μελωδήματα πολυμελής χορωδία Ἱεροσπουδαστῶν τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Καθηγητοῦ καί Χοράρχου τους κ. Γεωργίου Ζησίμου, τά μέλη τῆς ὁποίας αὐτές τίς μέρες φιλοξενοῦνται στόν Πανορμίτη.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφέρθη σ’ ὅλους τούς πιστούς ὁ παραδοσιακός καφές μέ τά βουτυρένια κουλουράκια καί γιά πρώτη φορά ἐφέτος, μέ τήν μέριμνα καί φροντίδα τοῦ νέου Ἡγουμένου π. Ἀντωνίου καθώς καί τῆς νέας Ἐφορείας, ἡ Μονή παρέθεσε ἑόρτιο γεῦμα σ’ ὅλους τούς πανηγυριστές, στό ὁποῖο παρεκάθισε καί εὐλόγησε κάτω ἀπ’ τά σκιερά δέντρα τῆς παραλίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος.

Ἀκολουθεῖ ἐκτενής φωτοπαρουσίαση τῆς πανηγύρεως ΕΔΩ


Εκτύπωση   Email