Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ ΣΥΜΗΣ

IMG 6971Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 10ης Ἀπριλίου 2019, μεσούσης τῆς Ε΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πανορμίτου ἐψάλη ἡ κατανυκτική Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος. Εὐθύς μετά τό πέρας τῶν τροπαρίων καί τήν Ἀπόλυση τοῦ Ἀποδείπνου, ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε ὑπό τό ἱλαρό φῶς τῶν κανδηλῶν τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, μέ συλλειτουργό του τόν Διάκονό του π. Γεώργιο Κακακιό, ἐνῶ συμπροσευχόμενοι ἐντός τοῦ Ἁγίου Βήματος ἦταν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς, Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου π. Ἀντώνιος Πατρός καί ὁ π. Δημ. Γεωργιάδης, Ἐφημέριος τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης. Τό ἀναλόγιο διακόνησε Χορός Ἱεροψαλτῶν τῆς Σύμης, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς Μονῆς κ. Μερκουρίου Γιανναρᾶ.

Ἀξιοποιώντας τήν πνευματική αὐτή εὐκαιρία, πού ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προσφέρει κατά τήν κορύφωση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀρκετοί Χριστιανοί μας συμμετεῖχαν στήν μακρά Ἀκολουθία καί πολλοί ἐξ αὐτῶν προσῆλθαν στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς.

Ὁ Μέγας Κανών συνετέθη ἀπό τόν ἅγιο Ἀνδρέα τόν Ἱεροσολυμίτη, ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας ἀπό τοὺς πλέον ἐξέχοντες ἐκπροσώπους τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ποιήσεώς. Ὁ συγκεκριμένος Κανόνας ἀπαρτίζεται ἀπό 250 τροπάρια, ψάλλεται τμηματικὰ κατά τὶς τέσσερις πρῶτες ἡμέρες τῆς Α΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν καὶ ὁλόκληρος σήμερα. Πρόκειται γιά ἕναν ὕμνο βαθιᾶς συντριβῆς καὶ συγκλονιστικῆς μετανοίας, ὁ ὁποῖος ἀπευθύνεται σέ κάθε ἄνθρωπο ποὺ αἰσθάνεται τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας καί γεύεται τὴν πικρία τῆς ἀποστασίας του ἀπὸ τὸν Θεὸ. Ἀκολουθώντας τίς ποιμαντικές προτροπές τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, συντρίβεται, κατανύσσεται καὶ ξεσπᾶ σὲ γοερό καρδιακό θρῆνο, ὁ ὁποῖος σώζει, διότι ἀνοίγει τὸν δρόμο τῆς μετανοίας. Τὸν δρόμο ποὺ ἐπαναφέρει τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη κοντὰ στὸν Θεό, τὴν πηγὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς καὶ τὸ πλήρωμα τῆς ἄρρητης χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης.

ΕΔΩ παραθέτουμε ἐκτενῆ εἰσαγωγικά στοιχεῖα καί τό σύνολο τῶν τροπαρίων σέ πρωτότυπο κείμενο καί νεοελληνική μετάφραση ἀπό τόν Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης Συμεών.

ΕΔΩ τό φωτογραφικό λεύκωμα ἀπό τήν ἀποψινή λατρευτική σύναξη.


Εκτύπωση   Email