ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ

IMG 6236«Ἱερουργοῦμε σήμερα τό μυστήριο τῆς 'Ἐκκλησίας καί τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Παμμεγίστου Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, προσθέτοντας διά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ ἕνα ἀκόμη λιθαράκι στό οἰκοδόμημα τοῦ ὀργανισμοῦ της». Μέ τά βαρυσήμαντα αὐτά λόγια, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, σήμερα Κυριακή 24η Φεβρουαρίου 2019, ἐγκατέστησε διορίζοντας τά νέα Μέλη τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου. Εἶχε προηγηθεῖ στό κατάμεστο Καθολικό τοῦ Ταξιάρχου ὁ Ὄρθρος καί ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου μας ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας, παρόντων τῶν παραδιδόντων ὡς καί τῶν ἀναλαμβανόντων Ἐφόρων.

Συλλειτουργοί του ἦσαν ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἀντώνιος Πατρός, ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Ἁγ. Ἐλευθερίου Σύμης π. Δημήτριος Γεωργιάδης καί ὁ Διάκονός του π. Γεώργιος Κακακιός. Συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος ἦταν ὁ Ἀρχιμ. π. Ἱερόθεος Κοενάκης, ἀδελφός τῆς Μονῆς, ἐνῶ πρό τῆς Ἀπολύσεως ἀφίχθη καί ὁ Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, Πρωτοπρ. Στέφανος Μακρῆς καθώς καί ὁ Ἄρχων Δικαιοφύλαξ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί ἀναπλ. Νομικός Σύμβουλος τῆς Ἱ. Μονῆς, κ. Θεόδωρος Μ. Παπαγεωργίου.

Μετά τό Εἴη τό ὄνομα... ἐτελέσθη Ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας τῶν παραδιδόντων καί τῶν ἀναλαμβανόντων Ἐφόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐνῶ στήν συνέχεια ὁ Γραμματεύς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀνέγνωσε τό διοριστήριον Ἀρχιερατικόν Γράμμα. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπεμψε κατά τήν τάξη τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τήν εὐχαριστήριον δοξολογική Εὐχή, περιβάλλοντας, γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς Μονῆς, τήν ἐγκατάσταση τῶν Ἐφόρων μέ τόν ἐκκλησιαστικό αὐτό τύπο.

Ἀκολούθησε σύντομη προσλαλιά τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ἀνύστακτη φροντίδα καί τό ἀέναο ἐνδιαφέρον του περί τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Πανορμίτου, ἐξέφρασε τίς προσωπικές του εὐχαριστίες στούς ἀποχωρούντες συνεργάτες του Ἐφόρους καί ὑπεδέχθη μέ χαρά τά νέα Μέλη.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας μέ τόν ἐμπνευσμένο του λόγο, ἀνεφέρθη ἐν συνεχείᾳ διεξοδικῶς στό οὐσιαστικό ἔργο πού ἐπετεύχθη ἐπί τῆς θητείας τῶν ἀπερχομένων Ἐφόρων, εὐχαριστώντας αὐτούς λίαν ἐπαινετικῶς καί πρός τούς ὁποίους μετέφερε τίς Πατριαρχικές εὐχές καί εὐχαριστίες τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ. κ. Βαρθολομαίου καί ἐν συνεχείᾳ «ἀξιοχρέῳ ἐκκλησιαστικῇ προνοίᾳ χρώμενος» ἐπέδωσε εὐχαριστήριες ἐπιστολές, ἀπονέμων καί ἐγγράφως «ἐπί τῇ προσφερθείσῃ εὐδοκίμῳ διακονίᾳ, τόν δίκαιον τῆς Ἐκκλησίας ἔπαινον». Σέ κλίμα ἰδιαιτέρας συγκινήσεως, μέ τήν σειρά τους, οἱ ἀπελθόντες Ἔφοροι ὑπέβαλαν πρός τόν Σεβασμιώτατο τίς θερμές τους εὐχαριστίες γιά τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν πατρική ἀγάπη, μέ τήν ὁποία ἀπό τῆς ἐγκαταστάσεώς του, τούς περιέβαλλε.

Ἀκολούθως ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας μέ λόγια ἐνθαρρυντικά καί ἐπαινετικά ὑπεδέχθη καί συνεχάρη τά νέα Μέλη τῆς Ἐφορείας, ἐπισημαίνοντας τόν οὐσιαστικό ρόλο τόν ὁποῖο καλοῦνται εἰς τό ἑξῆς νά διαδραματίσουν, ἀναλαμβάνοντας τά εὐθυνοφόρα τους καθήκοντα. Τούς προέτρεψε δέ, «ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ νά προάγουν τό πολυσχιδές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἔργον, αἰσίως δέ καί λυσιτελῶς νά διεξάγουν τήν διοίκησιν, ἐπιδεικνύοντες ζῆλον καί ὑποδειγματικήν ἀφοσίωσιν, προασπίζοντες καί διαφυλάττοντες τά δίκαια αὐτῆς, ἀποβλέποντες καί ἀποσκοπούντες εἰς τήν ἐν γένει χρηστήν διαχείρισιν καί κατά Χριστόν διαποίμανσιν».

Ἅπαντες οἱ παρευρισκόμενοι συνεχάρησαν τούς Ἐφόρους, τόσον τούς ἀποχωρούντες διά τήν περαίωση τῆς ἐπιτυχοῦς θητείας τους, ὅσον καί τούς νεοδιορισθέντες, εὐχόμενοι καλή ἐπιτυχία στά εὐθυνοφόρα νέα τους καθήκοντα καί στήν συνέχεια κατευθύνθηκαν στό Ὑδραϊκό, γιά τό καθιερωμένο Μοναστηριακό κέρασμα. Ἀμέσως μετά, στήν Μεγάλη Τράπεζα τῆς Μονῆς παρετέθη ἑόρτιο γεῦμα ἐπί τῷ εὐσήμῳ τούτῳ γεγονότι.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΕΣ ΕΦΟΡΟΙ    ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΕΦΟΡΟΙ  
 Διακοκολιοῦ Ἀνδρέας    Ἀλεξόπουλος Σάββας  
 Κυριακάκης Δημήτριος    Ἀντωνιάδης Ἰωάννης  
 Κυπριώτης Μιχαήλ    Ζουρούδης Κωνσταντῖνος  
 Μισσός Μιχαήλ    Κατριός Βασίλειος  
 Πατατοῦκος Μιχαήλ    Μακρῆς Παντελής  
     Τσέρτος Παναγιώτης  

Κλικάρετε ΕΔΩ γιά τό φωτογραφικό λεύκωμα.


Εκτύπωση   Email