ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ 2018

Γιά ἔνατη συνεχῆ χρονιά ἡ Ἱ. Μονή Πανορμίτου, μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Σύμης, τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Σύμης καί τοῦ Μουσικοῦ συγκροτήματος τοῦ κ. Μιχ. Μισσοῦ, πραγματοποίησε μέ ἐπιτυχία τόν ἀγῶνα δρόμου, ἀπό τήν Σύμη πρός τόν Πανορμίτη, μέ τήν χαρακτηριστική ὀνομασία «Δρόμος θυσίας 2018». Πρόκειται ὡς γνωστόν γιά μιά ἐκδήλωση τιμῆς ἀφιερωμένη στήν ἱερή μνήμη τῶν τριῶν Ἐθνομαρτύρων ἡρώων τῆς Μονῆς μας: τοῦ Ἡγουμένου της Ἀρχιμανδρίτου Χρυσάνθου Μαρουλάκη, τοῦ Οἰκονόμου της Μιχαήλ Λάμπρου καί τοῦ Λοχία Ἀσυρματιστῆ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ Φλώρου Ζουγανέλη, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος ἀπό τά βαρβαρικά ὅπλα τῶν Ἰταλο-Γερμανῶν κατακτητῶν, τήν 11η Φεβρουαρίου 1944.

Περί ὥρα 18:00 δόθηκε στόν Γιαλό τῆς Σύμης ἡ ἔναρξη τοῦ ἀγώνα ἀπό τόν κ. Βασίλειο Κωνσταντινίδη Καθηγητῆ Φυσικῆς Ἀγωγῆς καί Ἀθλητισμοῦ, ὑπεύθυνο διεξαγωγῆς ἀθλητικῶν δραστηριοτήτων τοῦ Δήμου Σύμης, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν ἐπιμέλεια τῆς ἀθλητικῆς ὀργανώσεως.

Στά προπύλαια τῆς Μονῆς, εἶχε συγκεντρωθεῖ ἀρκετός κόσμος μέ ἐπικεφαλῆς τόν Τοποτηρητῆ της π. Ἀντώνιο Πατρό, συμπαραστατούμενο ἀπό κληρικούς τῆς Νήσου, ἐκπροσώπους τοπικῶν Ἀρχῶν τῆς Σύμης, τόν Διοικητῆ τοῦ 549 ΤΕ, τήν Πρόεδρο τοῦ Κοινωνικοῦ Συλλόγου Συμαίων Ἀθηνῶν-Πειραιῶς «Ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ» καί τήν Πρόεδρο τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Σύμης.

Ὅταν πλέον ὅλοι οἱ συμμετέχοντες δρομεῖς 23 τόν ἀριθμό, τερμάτισαν μέ πρῶτο τόν Συμαῖο Μιχαήλ Χατζηϊωάννου, ἐμπρός στήν Πύλη τῆς Μονῆς καταχειροκροτούμενοι ἀπό τόν κόσμο, ὁ π. Ἀντώνιος κατά τήν διάρκεια σεμνῆς τελετῆς, ἀπένειμε στούς τρεῖς πρώτους ἀνά κατηγορία, τιμητικά διπλώματα, κύπελλα καί μετάλλια, καθώς καί συμβολικά χρηματικά ἔπαθλα, καί πρωτίστως ἐπέδωσε ὡς εὐλογία ἀργυρό ἀντίγραφο τῆς Εἰκόνας τοῦ Ταξιάρχου.

Ἀμέσως μετά προέβη σέ σύντομο χαιρετισμό, δίδοντας τόν λόγο στήν κ. Εἰρήνη Σεμερζάκη, ἐκπρόσωπο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου τῆς Σύμης, ἡ ὁποία ἔκανε τήν δική της ἀναφορά στά ἱστορικά ἐκεῖνα γεγονότα, ὅπως τά διέσωσε καταγεγραμμένη ἀφήγηση αὐτοπτῶν μαρτύρων, τήν ὁποία, ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ἀπέδωσε πολύ ἐπιτυχημένα στήν Συμαϊκή ντοπιολαλιά.

Κατόπιν τόν λόγο ἔλαβε ὁ Γραμματέας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σύμης κ. Γεώργιος Πετρόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στά ἱστορικά γεγονότα τῆς ἐκτελέσεως τῶν τριῶν Ἐθνομαρτύρων, κάνοντας τίς προεκτάσεις τοῦ νοήματος τῆς θυσίας τῶν ἐκτελεσθέντων στό σήμερα.

Τό πρόγραμμα ἔκλεισε μέ ζωντανή μουσική ἀπό τό συγκρότημα τοῦ κ. Μιχ. Μισσοῦ - Ἐφόρου τῆς Μονῆς – τό ὁποῖο ἑρμήνευσε θαυμάσια παραδοσιακά Συμιακά καί αἰγαιοπελαγίτικα τραγούδια, πού χόρεψαν καταπληκτικά τά νέα παιδιά τοῦ χορευτικοῦ της Ἕνωσης Γυναικῶν Σύμης.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα.


Εκτύπωση   Email