ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ

IMG 8930

Κυριακή τῶν Βαῒων σήμερα, ἀρχή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδας, πού ταξιδεύει τούς πιστούς στά κοσμοσωτήρια Πάθη τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου καί τήν Λαμπροφόρο Αὐτοῦ Ἀνάσταση. Πολλοί προσκυνητές κι ἐφέτος προτίμησαν νά κάνουν τό πνευματικό τοῦτο ταξείδι, ἐπιβαίνοντας στό νοητό σκαρί τοῦ θαλασσόβρεχτου Ἀρχαγγελικοῦ Μοναστηριοῦ μας. Μέ Καπετάνιο ἔμπειρο τόν Ἀρχάγγελο, ἔχοντας ἀτράνταχτη τήν πεποίθηση ὅτι Ἐκεῖνος θά τούς χαρίσει ἀσφαλῆ τήν πορεία καί θά τούς ὁδηγήσει στόν εὔδιο Λιμένα τῆς Ἀνάστασης.

Νωρίς τό πρωῒ οἱ γλυκόηχες καμπάνες τοῦ πανύψηλου καμπαναριοῦ καλωσορίζουν τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου κ. Χρυσόστομο τόν Β΄, ὁ ὁποῖος σημειολογικά ἐπέλεξε σήμερα πρώτη φορά μετά τήν ἐνθρόνισή του, νά λειτουργήσει στό Ἀρχαγγελικό Θυσιαστήριο τοῦ Πανορμίτη. Καθ’  ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ὄρθρου ἡ σεπτή μορφή του κοσμεῖ ἐπαξίως τόν Ἀρχιερατικό Θρόνο τοῦ Καθολικοῦ, πλαισιωμένη ἀπό τόν Πανοσιολ/τον Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀντώνιο Πατρό.

Ἐν συνεχείᾳ προσφέρεται ἡ ἀναίμακτη θυσία καί «ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων καί Κύριος τῶν κυριευόντων προσέρχεται σφαγιασθῆναι καί δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς. Προηγοῦνται δέ τούτου οἱ χοροί τῶν ἀγγέλων μετά πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας, τά πολυόμματα Χερουβείμ καί τά ἑξαπτέρυγα Σεραφείμ…».

Τό εὐώδες θυμίαμα εἶναι μεμειγμένο μέ τό ἄρωμα ἀπό τά «ματσίδια» τῶν βαῒων, «τά τῆς νίκης σύμβολα» πού ὁ καθένας μας λαμβάνει ἀπό τά χέρια τοῦ Ἀρχιερέως, ἀφοῦ νωρίτερα ἐκεῖνος ἔχει διαβάσει εἰς ἐπήκοον πάντων τήν σχετική εὐχή εὐλογίας τους, πού προμηνύει τήν Ἀνάσταση.

Μετά τήν Ἀπόλυση οἱ πιστοί δέχονται καί τήν μοναστηριακή φιλοξενία στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, πού ἐδῶ λέγεται «Ὑδραϊκό» πρός τιμήν τῶν Ὑδραίων καπεταναίων οἱ ὁποῖοι, ἰδίοις αὐτῶν ἐξόδοις, τό θεμελίωσαν στά 1783, κατά τήν ἐντοιχισμένη ἔξωθεν κτιτορική ἐπιγραφή. Κατά εὐτυχή συγκυρία ἀργότερα ὁ Σεβασμιώτατος καλωσορίζει στήν Μονή καί τόν νέο Διοικητή τῆς Μεραρχίας μας (95ης Α.Δ.Τ.Ε.) Ὑποστράτηγο Γρηγόριο Ρουμάνη, πού ἤρθε νά ζητήσει τήν ἀπροσμάχητη προστασία τοῦ Ταξιάρχου καί παράλληλα νά λάβει τήν εὐχή τοῦ Μητροπολίτου.

Τό ἑσπέρας ἡ ἑορτή τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν λήγει καί ἀποδίδεται μέ τήν τέλεση τοῦ Ἑσπερινοῦ. Πλέον ἀρχίζει ἡ εἴσοδος τοῦ καθενός μας στόν πνευματικό λειμῶνα καί τήν πανδαισία τῶν κατανυκτικῶν ὕμνων τῆς Μεγάλης Δευτέρας. Στό ἡμίφως τοῦ Καθολικοῦ ἀφοῦ πλέον ἔχει ἀρχίσει ὁ Ὄρθρος τῆς ἡμέρας, ὁ π. Ἱερόθεος προβάλλει μέ τήν εἰκόνα τοῦ Νυμφίου τῆς ψυχῆς μας, προσκαλώντας μας σέ συνάντηση μοναδική μαζί Του, ἀρχή γιά τούς Γάμους τῆς ἀσάλευτης Βασιλείας πού Ἐκεῖνος παρέχει στούς πραγματικά δικούς Του. Καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, «οἱ τά πάντα καλῶς διαταξάμενοι» γιά νά δώσουν σαφές πρότυπο καί ὁρισμό τοῦ «δικοῦ Του» ἀνθρώπου, προβάλλουν τόν πάγκαλο Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος «δουλωθείς μέν τῷ σώματι, τήν ψυχήν ἀδούλωτον συνετήρει» καί τῆς Αἰγύπτου τῶν παθῶν ἐκυρίευσε.

Ἡ πρώτη αὐτή Ἀκολουθία ὁλοκληρώθηκε μέ τόν ὑμνωδό νά συναισθάνεται τήν πτωχεία του καί νά ζητᾶ ἀπό τόν Σωτῆρα Χριστό τήν λαμπρότητα τῆς στολῆς τῆς ψυχῆς, ὥστε νά ἀκολουθήσει Αὐτόν πρός τό Πάθος καταλήγοντας μαζί Του «εἰς τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν». Πρόκειται πραγματικά γιά τήν πιό μεγάλη καί σημαντική πρόσκληση ἀλλά καί πρόκληση.

Καλή Ἀνάσταση…


Εκτύπωση   Email