ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

kollivaΤήν 17ην Φεβρουαρίου 2018 Σάββατον τῆς Τυρινῆς, συμπληροῦνται τεσσαράκοντα ἡμέραι ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σύμης κυροῦ Χρυσοστόμου.
Ὡς ἐκ τούτου, ἔχει προγραμματισθεῖ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης ἡ τέλεσις Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Τεσσαρακονθημέρου Μνημοσύνου, περί ὥραν 10:00.
Καλοῦνται οἱ τιμῶντες τήν μνήμην τοῦ ἀοιδίμου Ποιμενάρχου μας νά προσέλθουν εἰς τό ἱερόν Μνημόσυνον, ὥστε νά συμπροσευχηθοῦν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, λαμβάνοντες τήν ἁγίαν εὐχήν του, ἥτις θά καταστῇ πρόξενος εὐλογίας εἰς τήν ζωήν ὅλων.
Περί ὥραν 12:30 τῆς ἰδίας ἡμέρας, εἰς τήν Ἱερά Μονήν Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, θά τελεσθῇ Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου του.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κάντε κλίκ ΕΔΩ γιά νά ἀνοίξετε τήν ἀνακοίνωση σέ μορφή pdf.


Εκτύπωση   Email