ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

h akra tapeinosi kai i panagia

Στόν κατωτέρω σύνδεσμο δεῖτε τό Ὡρολόγιο Πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ


Εκτύπωση   Email