Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

IMG 3117Σήμερα, τό ἑσπέρας Παρασκευῆς 3ης Μαρτίου, ἐψάλη μέ κατάνυξη στό Καθολικό τοῦ Ταξιάρχου μας ἡ διατεταγμένη ἀκολουθία τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἀπό τόν Πανοσ. Ἡγουμ. π. Ἱερόθεο. Ἡ ἀποψινή ἀκολουθία, ἀποτελεῖ ὡς γνωστόν τμῆμα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας ἀπό τά λαοφιλέστερα ποιήματα τῆς ἑλληνορθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης καί φιλολογικό μνημεῖο ὑψηλῆς ὑμνογραφικῆς τελειότητας.


Εἶναι ἕνας ὕμνος πρός τήν Παναγία μας, πού προκαλεῖ μεγάλη πνευματική χαρά καί ἀνάταση στούς πιστούς. Ἀποτελεῖται ἀπό τό προοίμιο «Τῇ «Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά νικητήρια…» καί 24 οἴκους (στροφές) μέ ἀλφαβητική ἀκροστιχίδα ἀπό τό Α ἕως τό Ω. Τό πρῶτο μέρος τοῦ ποιήματος (Α-Μ) ἀναφέρεται σέ ἐπεισόδια ἀπό τήν ζωή τῆς Παναγίας (Εὐαγγελισμός, Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ, Ὑπαπαντή κ.ἄ.) καί τό δεύτερο μέρος (Ν-Ω) στήν θεολογία τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Θεωρεῖται δίκαια ὡς ἀριστούργημα τῆς βυζαντινῆς ὑμνογραφίας. Εἶναι γραμμένος πάνω στούς κανόνες τῆς ὁμοτονίας, ἰσοσυλλαβίας καί ἐν μέρει τῆς ὁμοιοκαταληξίας. Ἡ γλώσσα του εἶναι ποιητική, ἐμπλουτισμένη ἀπό κοσμητικά ἐπίθετα καί πολλά σχήματα λόγου καί ἀποτελεῖ ἕνα θαυμάσιο τρόπο, ὥστε κάθε προσευχόμενη ψυχή νά μπορεῖ νά ἀπευθύνεται ἱκετευτικά πρός τήν γλυκύτατη Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ εὐσεβοῦς μας Γένους.
Γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ, προσῆλθαν ἀρκετοί πιστοί, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στήν ἱ. αὐτή Ἀκολουθία τῆς Ἐκκλησίας μας καθώς καί Κατηχητόπαιδα τῆς Σύμης μέ τούς γονεῖς τους. Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ π. Ἱερόθεος εὐλόγησε τήν Ἀρτοκλασία καί μίλησε γιά τό Πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, λαμβάνοντας ὡς ἀφορμή τόν στίχο: «Χαῖρε δι’ ἧς ἡ χαρά ἐκλάμψει». Τέλος οἱ συμμετέχοντες ἀνέβηκαν στό Ὑδραϊκό, ὅπου προσεφέρθη τσάϊ καί ἄλλα νηστήσιμα κεράσματα.


Εκτύπωση   Email