Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΑΣ

IMG 0764Σήμερα Κυριακή 29η Μαΐου, ἔλαβε χῶρα εἰς τήν Ἱερά Μονή Πανορμίτου ἡ τελετή λήξεως τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Τά Κατηχητόπουλα συνοδευόμενα ἀπό τούς Γονεῖς τους, συμμετεῖχαν εἰς τήν Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος τέλεσε ὑπέρ φωτισμοῦ θείας βοηθείας καί προκοπῆς τους.

Κατόπιν τά παιδιά ἀφοῦ πῆραν πλούσιο πρωινό στό Ἀρχονταρίκι, ξεναγήθηκαν ἀπό τόν Μητροπολίτη στά Μουσεῖα τῆς Μονῆς, γιά νά γνωρίσουν ἔτσι διεξοδικῶς τήν ἱστορική πορεία της καί τήν πολυποίκιλη προσφορά της. Δόθηκε χρόνος γιά ὁμαδικά παιγνίδια καί τό μεσημέρι ὁ Σεβ. παρεκάθισε μαζί τους εἰς τήν Μεγάλη Τράπεζα τῆς Μονῆς, ὅπου καί συνέφαγαν, καί κατόπιν ἀκολούθησε τό ὄμορφο ἑορταστικό πρόγραμμα μέ ποιήματα και ἐπίκαιρους ὕμνους. Τέλος ὁ Σεβ. ὁμίλησε ἐπικαίρως εἰς τούς μαθητές καί τούς Γονεῖς τους, ἐπιδίδοντας εἰς ἕνα ἕκαστον τό «Ἐνθύμιο» τοῦ Κατηχητικοῦ, μαζί μέ ἕνα διδακτικότατο παιδαγωγικό βιβλίο.
Ἡ λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, εἶναι μιά ἔμπρακτη ἀπάντηση καί ἐναντίωση τῶν συνειδητοποιημένων παιδιῶν μας, στήν διογκούμενη πνευματική κρίση καί τόν ἀποπροσανατολισμό τῆς ἐκκοσμικευμένης ἐποχῆς μας. Ἡ Ἐκκλησία, πού εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, φορέας τῆς ἀληθείας καί χῶρος ἐλευθερίας καί ἀγάπης, παρακάμπτει αὐτά τά ἀπατηλά καί παρερχόμενα φαινόμενα, μένει ἑδραία καί ἀμετακίνητη «ἐν οἷς ἔμαθε καί ἐπιστώθη» (Β΄ Τιμ. γ΄, 14), διδάσκουσα ἀναλλοίωτα τήν ἀλήθεια στούς νέους, πού ἀποτελοῦν τήν ἐλπίδα καί τήν συνέχεια τοῦ Γένους μας.
Τά μαθήματα τοῦ Κατηχητικοῦ, ἔδωσαν τήν δυνατότητα στούς μικρούς μαθητές, νά γνωρίσουν καί νά κατανοήσουν ἀρκετά πράγματα γύρω ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη, λατρεία καί ζωή. Γιά τό σκοπό αὐτό πραγματοποιήθηκαν δεκάδες συναντήσεις μέ τούς Κατηχητές τους, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιῶντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους καί διαλογικές συζητήσεις, ἔδωσαν στά παιδιά πολλές εὐκαιρίες γόνιμου προβληματισμοῦ πάνω σέ ἐπίκαιρα καί σημαντικά θέματα. Παράλληλα ὑπῆρξαν συναντήσεις, κατά τίς ὁποῖες τά παιδιά συμμετεῖχαν σέ ὁμαδικά παιγνίδια, πού προάγουν τήν συνεργασία καί τήν εὐγενῆ ἅμιλλα.


Εκτύπωση   Email