Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

VAIFOROSΚυριακή τῶν Βαῒων σήμερα, ἀρχή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδας, πού ταξιδεύει τούς πιστούς στά κοσμοσωτήρια Πάθη τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου καί τήν Λαμπροφόρο Αὐτοῦ Ἀνάσταση. Πολλοί ταξιδευτές κι ἐφέτος προτίμησαν νά κάνουν τό πνευματικό τοῦτο ταξείδι, ἐπιβαίνοντας στό νοητό σκαρί τοῦ θαλασσόβρεχτου Ἀρχαγγελικοῦ Μοναστηριοῦ μας.

Μέ Καπετάνιο ἔμπειρο τόν Ἀρχάγγελο καί τούς δικούς Του ἀνθρώπους, ἔχοντας ἀτράνταχτη τήν πεποίθηση ὅτι Ἐκεῖνος θά τούς χαρίσει ἀσφαλῆ τήν πορεία καί θά τούς ὁδηγήσει στόν εὔδιο Λιμένα τῆς Ἀνάστασης.
    Νωρίς τό πρωῒ οἱ γλυκόηχες καμπάνες τοῦ πανύψηλου καμπαναριοῦ κηρύσσουν πανηγυρικά τήν ἔναρξη τῆς εὐλογημένης αὐτῆς πορείας. Ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς ἔχει ἀρχίσει καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος χοροστατεῖ ἀπό τόν Δεσποτικό Θρόνο τοῦ Καθολικοῦ, πλαισιούμενος ἀπό τόν ταπεινό λευῒτη καί Ἡγουμ. τῆς Μονῆς π. Ἱερόθεο. Ἐν συνεχείᾳ προσφέρεται ἡ ἀναίμακτη θυσία καί «ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων καί Κύριος τῶν κυριευόντων προσέρχεται σφαγιασθῆναι καί δοθῆναι εἰς βρώσιν τοῖς πιστοῖς. Προηγοῦνται δέ τούτου οἱ χοροί τῶν ἀγγέλων μετά πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας, τά πολυόμματα Χερουβείμ καί τά ἑξαπτέρυγα Σεραφείμ…»
    Τό εὐώδες θυμίαμα εἶναι μεμειγμένο μέ τό ἄρωμα ἀπό τά «ματσίδια» τῶν βαῒων, «τά τῆς νίκης σύμβολα» πού ὁ καθένας μας λαμβάνει ἀπό τά χέρια τοῦ Ἀρχιερέως, ἀφοῦ νωρίτερα ἐκεῖνος ἔχει διαβάσει εἰς ἐπήκοον πάντων τήν σχετική εὐχή εὐλογίας τους, πού προμηνύει τήν Ἀνάσταση.
    Τό ἑσπέρας ἡ ἑορτή τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν λήγει μέ τήν τέλεση τοῦ Ἑσπερινοῦ. Πλέον ἀρχίζει ἡ εἴσοδος τοῦ καθενός μας στόν πνευματικό λειμῶνα καί τήν πανδαισία τῶν κατανυκτικῶν ὕμνων τῆς Μεγάλης Δευτέρας. Στό ἡμίφως τοῦ Καθολικοῦ ἀφοῦ πλέον ἔχει ἀρχίσει ὁ Ὄρθρος, ὁ π. Ἱερόθεος προβάλλει μέ τήν εἰκόνα τοῦ Νυμφίου τῆς ψυχῆς μας, προσκαλώντας μας σέ συνάντηση μοναδική μαζί Του, ἀρχή γιά τούς Γάμους τῆς ἀσάλευτης Βασιλείας πού Ἐκεῖνος παρέχει στούς πραγματικά δικούς Του. Καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, «οἱ τά πάντα καλῶς διαταξάμενοι» γιά νά δώσουν σαφές πρότυπο καί ὁρισμό τοῦ «δικοῦ Του» ἀνθρώπου, προβάλλουν τόν πάγκαλο Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος «δουλωθείς μέν τῷ σώματι, τήν ψυχήν ἀδούλωτον συνετήρει» καί τῆς Αἰγύπτου τῶν παθῶν ἐκυρίευσε.
    Ἡ πρώτη αὐτή Ἀκολουθία ὁλοκληρώθηκε μέ τόν ὑμνωδό νά συναισθάνεται τήν πτωχεία του καί νά ζητᾶ ἀπό τόν Σωτῆρα Χριστό τήν λαμπρότητα τῆς στολῆς τῆς ψυχῆς, ὥστε νά ἀκολουθήσει Αὐτόν πρός τό Πάθος καταλήγοντας μαζί Του «εἰς τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν». Πρόκειται πραγματικά γιά τήν πιό μεγάλη καί σημαντική πρόσκληση ἀλλά καί πρόκληση…

Ἐδῶ βλέπετε τό ἀκριβές πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν.


Εκτύπωση   Email