Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ

Scan 20131211 104120Σέ κλίμα κατανύξεως, εὐσεβείας καί ἡσυχίας ἐτελέσθη στό κατάμεστο Καθολικό τοῦ Ταξιάρχου μας ἡ ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 15ης Ἀπριλίου 2016, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου ἀπό τόν Πανοσ. Ἡγουμ. π. Ἱερόθεο.


Τούς ποιητικότατους ἀλλά καί δογματικότατους ὕμνους τῆς ἱεράς Ἀκολουθίας, ἀπέδωσαν μέ τίς μελωδικές φωνές τους ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Μονῆς κ. Δημοσθένης Γιανναρᾶς καί ἡ συνοδεία του, δίνοντας τήν εὐκαιρία στούς συμμετέχοντας εὐσεβεῖς καί φιλεόρτους πιστούς, τούς εὐλαβουμένους τό Ἱερό Πρόσωπο τῆς Παναγίας Μητρός τοῦ Θεοῦ Λόγου, νά ἀπευθύνουν πρός Αὐτήν λόγον δεήσεως καί ἱκεσίας. Λόγον προσευχητικόν, ὥστε διά τῆς μεσιτείας Της πρός τόν Εὔσπλαγχο Αὐτῆς Υἱόν καί Θεόν ἡμῶν, νά σκέπῃ τόν δοκιμαζόμενον Λαόν καί τήν Πατρίδα μας ἀπό πάσης ἐπιβουλῆς ὀρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν, ὅπως ἔπραξε καί τότε στήν Βασιλεύουσα. Νά διαφυλάσσῃ τήν ἑνότητα τῆς ἀμωμήτου ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί νά ἀξιώσει τούς Χριστιανούς μας νά ἀξιωθοῦν «ψυχαῖς καθαραῖς καί ἀρρυπώτοις χείλεσι» νά προσκυνήσουν τά Ἅγια Πάθη, τόν Σταυρόν, τήν Ταφήν καί τήν ἔνδοξον Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.


Εκτύπωση   Email