Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ

Sev1ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2015

 ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΜΗΣ, ΤΗΛΟΥ ΧΑΛΚΗΣ & ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ

Τέκνα ἐν Χριστῷ σαρκωθέντι ἀγαπητά,
ἀξιωθήκαμε νά ἑορτάζουμε κι ἐφέτος τήν κατά σάρκα Γέννηση τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Τήν ἐπίσκεψη δηλαδή στήν ταλαίπωρη γῆ μας τοῦ Βασιλιᾶ τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, τοῦ Βασιλιᾶ τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀγάπης.


    Ἡ μεγάλη αὐτή ἑορτή, μέ τήν κορυφαία σέ νοήματα ὑμνολογία, τήν ὁποία ὁ ἱερός Χρυσόστομος ὀνομάζει «Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν», μᾶς κάνει ἰδιαίτερα αἰσθητή τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας. Μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἀγάπη Του μέ τήν ὁποία περιβάλλει καί διακρατεῖ τά σύμπαντα, ἀλλά περισσότερο μᾶς διδάσκει τήν ἄφατη Ταπείνωση, αὐτό τό «θεϊκό ἔνδυμα», πού ὁ Κύριος περιεβλήθη σπαργανούμενος στήν πενιχρή φάτνη τῆς Βηθλεέμ.
    Τό ὑπέρλογο αὐτό γεγονός τῆς Γεννήσεως μᾶς δίνει δύναμη καί ἐλπίδα, κουράγιο καί ὑπομονή, γιά ν’ ἀντιμετωπίσουμε τήν σημερινή δεινή κατάσταση πού ἐπικρατεῖ ὄχι μόνο στήν Πατρίδα μας, ἀλλά καί σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἕναν κόσμο πού πορεύεται δυστυχῶς χωρίς Χριστό καί χωρίς τήν χαρά καί τήν εἰρήνη πού Ἐκεῖνος  πρόσφερε στόν ἄνθρωπο. Ὅταν οἱ πιστοί γνωρίζουμε ὅτι ὁ Λυτρωτής μας γεννήθηκε στήν ἔσχατη πτωχεία μέσα στόν παγωμένο σταῦλο, καί στίς δυσκολότερες συνθῆκες πού ἦταν ποτέ δυνατόν νά ὑπάρξουν,  ἀναθαρροῦμε καί ἐλπίζουμε. Ἡ σιδερόφρακτη κοσμική ἐξουσία νικήθηκε. Ἡ ἀπάνθρωπη σκληροκαρδία τοῦ Ἡρώδη δέν κατέστη δυνατόν νά βλάψει τόν Τεχθέντα. Ἔτσι κι ἐμεῖς μέ τήν δική Του βοήθεια καί δύναμη θά κατορθώσουμε ὄχι μόνο νά ἀντιμετωπίσουμε τήν πολύπλευρη κρίση, ἀλλά καί νά ἐπανέλθουμε στήν προτέρα πορεία τῆς προόδου καί τῆς ἀναπτύξεως.
    Ἡ Χάρη τοῦ Λυτρωτοῦ μας θά μᾶς δώσει τήν δύναμη νά ἀντιπαλέψουμε τήν ἀπληστία τῶν συγχρόνων συνεχιστῶν τοῦ Ἡρώδη καί νά ἀκολουθήσουμε τό δρόμο τῆς ἀρετῆς πού ὁ Χριστός μᾶς δίδαξε, ἀφήνοντας τούς ἄλλους ψευτοσωτῆρες καί κοσμικούς βασιλιάδες.  Στόχος καί σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι νά παραμείνουμε κοντά στόν μόνο καί ἀληθινό βασιλιᾶ, πού πρῶτος ἦρθε νά μᾶς συναντήσει, ἐνδυόμενος τήν ἀνθρώπινη φύση μας, γιά νά τήν ἁγιάσει καί ἀνυψώσει στό πρωτόκτιστο κάλλος καί νά τῆς χαρίσει τήν ἀθανασία.  

    Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
τέτοια Χριστούγεννα σᾶς εὔχομαι νά βιώσετε. Χριστούγεννα οὐσιαστικά, μέσα στήν Ἐκκλησία, συμμέτοχοι τοῦ μεγάλου Δείπνου πού ὁ Τεχθείς Κύριος μᾶς παραθέτει ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης τῆς Ἐκκλησίας Του σέ κάθε Θ. Λειτουργία. Μόνο μ’ αὐτόν τόν τρόπο θά γίνει δυνατή ἡ ἀνάπλαση τοῦ κόσμου, γιά τήν ὁποία ὁ Κύριος ἔλαβε σάρκα καί ὀστᾶ. Μέ τό Αἷμα καί τό Ὕδωρ πού ἀνέβλυσαν ἀπό τήν ἁγία Του πλευρά, ξαναδημιουργεῖ τούς ἀνθρώπους πού προστρέχουν σ’ Αὐτόν καί ἐπιθυμοῦν τήν λύτρωση καί σωτηρία. Μᾶς καθαρίζει ὅλους ἀπό τήν ἁμαρτία καί μᾶς κάνει μέλη στό «μυστικό Σῶμα Του», τήν Ἐκκλησία. Ἔτσι μόνο μετέχουμε στή θεία ζωή τοῦ Χριστοῦ καί τόν ἔχουμε «κατοικοῦντα ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν».
    Τά τεχνητά φῶτα καί οἱ θόρυβοι τῆς κοσμικῆς γιορτῆς θά σβήσουν, ἀλλά ἐμεῖς θά ‘χουμε «ἀναχωρήσει» ἀπό ἕνα τέτοιο πνεῦμα, ἀκολουθώντας τό διδακτικό παράδειγμα τῶν Μάγων, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ συναντήθηκαν μέ τόν Βασιλέα τῶν βασιλευόντων, «δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν». Καί ὅταν μέ τήν Χάρη Του συμβεῖ αὐτό, τότε θά ἔχουμε παντοτινά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα διαρκείας, πού θά ἐξαγιάζουν τήν ζωή μας, τίς οἰκογένειές μας, καί  τήν δοκιμαζόμενη Πατρίδα μας. Σᾶς εὔχομαι λοιπόν πατρικῶς, νά περάσετε εὐφρόσυνα καί πνευματικά Χριστούγεννα, καί εὐλογημένο τό νέο ἔτος 2016, μέ ἔντονη τήν αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στήν ζωή μας.
ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ καί εὐλογημένα εἰς ὅλους.
Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Σαρκωθέντος Χριστοῦ, Χριστούγεννα 2015
Ὁ Μητροπολίτης σας:
+ Ὁ Σύμης Χρυσόστομος


Εκτύπωση   Email