Η Γ΄ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ

Μέ τήν Χάρη τῆς Κυρίας Θεοτόκου τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 13ης τρ. μ. ἐψάλλη εἰς τούς Ι. Ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας ἡ Γ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί τήν κατά χάρη Μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Εἰς τήν Ι. Μονή Πανορμίτου προέστη τῆς Ι. Ἀκολουθίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀπήγγειλε τούς διατεταγμένους Οἴκους ἐνώπιον τῆς ἱ. Εἰκόνος Της, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Γέροντα Ἡγουμ. π. Ἱερόθεο.

Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβ. ὁμίλησε ἀπό καρδίας διά τό πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

καί ἡ κατανυκτική αὐτή Ἀκολουθία ἔκλεισε μέ τήν μελωδική ἀπόδοση τοῦ Θεοτοκίου «Τήν ὡραιότητα…» ἀπό τόν Πρωτοψάλτη τῆς Ἱ. Μονῆς κ. Δημοσθένη Γιανναρᾶ.


Ἡ ἀποψινή ἀκολουθία, ἀποτελεῖ ὡς γνωστόν τμῆμα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας ἀπό τά λαοφιλέστερα ποιήματα τῆς ἑλληνορθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης καί φιλολογικό μνημεῖο ὑψηλῆς ὑμνογραφικῆς τελειότητας. Ἕνας ὕμνος πρός τήν Παναγία μας, πού προκαλεῖ μεγάλη πνευματική χαρά καί ἀνάταση στούς πιστούς. Ἀποτελεῖται ἀπό τό προοίμιο «Τῇ «Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά νικητήρια…» καί 24 οἴκους (στροφές) μέ ἀλφαβητική ἀκροστιχίδα ἀπό τό Α ἕως τό Ω. Τό πρῶτο μέρος τοῦ ποιήματος (Α-Μ) ἀναφέρεται σέ ἐπεισόδια ἀπό τήν ζωή τῆς Παναγίας (Εὐαγγελισμός, Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ, Ὑπαπαντή κ.ἄ.) καί τό δεύτερο μέρος (Ν-Ω) στήν θεολογία τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Θεωρεῖται δίκαια ὡς ἀριστούργημα τῆς βυζαντινῆς ὑμνογραφίας. Εἶναι γραμμένος πάνω στούς κανόνες τῆς ὁμοτονίας, ἰσοσυλλαβίας καί ἐν μέρει τῆς ὁμοιοκαταληξίας. Ἡ γλώσσα του εἶναι ποιητική, ἐμπλουτισμένη ἀπό κοσμητικά ἐπίθετα καί πολλά σχήματα λόγου.


Εκτύπωση   Email