Χριστούγεννα 2014

Hristougenna

«Πολλαὶ μὲν καὶ ἀναρίθμητοι τῶν Χριστιανῶν αἱ θεοφιλεῖς πανηγύρεις˙ τί δὲ τῆς παρούσης πανηγυρικώτερον, ὅτι ὁ δεσπότης Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ κόσμος ἀνεγεννήθη;»

(Ἱ. Χρυσοστόμου, Λόγος εἰς τὴν γέννησιν τοῦ Kυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ).

Ἀγαπητοί μας Προσκυνητές,

ἐπί τάς ἑορτάς τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως καί Ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πατρικῶς μετά τοῦ Πανοσιωτάτου Ἡγουμενεύοντος π. Ἱεροθέου καί τῆς Ἐφορείας τῆς Μονῆς, Σᾶς ἀποστέλλομεν ἑόρτιες εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Ταξιάρχου, εὐχόμενοι καί προσευχόμενοι, ὅπως «ὁ κρατῶν τῶν ἀχράντων Δυνάμεων» καί «βροτὸς πεφυκώς» Κύριος, χαρίζῃ σέ ὅλους σας οἰκογενειακῶς ἔτη πολλά, ὑγιεινά καί καρποφόρα.

            Ὁ ἀπειροδύναμος Θεός, κατεβαίνει στήν ταλαίπωρη γῆ μας, μπαίνει στά μονοπάτια τῆς ἱστορίας, ντύνεται τά ράκη, γιά νά μᾶς φορέσει τή θεοΰφαντη στολή τῆς ἀθανασίας καί τῆς Θεώσεως. Ἔρχεται στήν ἀνθρώπινη «κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος», γιά νά προσφέρει πλούσια τήν ἀπύθμενη ἀγάπη Του καί τήν εἰρήνη, πού λείπει σήμερα ἀπ’ τόν ταραγμένο κόσμο μας.

Κι ἀπό μᾶς, ὡς πολύτιμο γιά Ἐκεῖνον ἀντάλλαγμα, ἀποζητᾶ μόνο τόν ρυπαρό πνευματικό σταῦλο τοῦ καθενός μας, τόν γεμάτο μέ τά ἄλογα ζῶα τῶν παθῶν πού καταδυναστεύουν καί ἐπιβουλεύονται τήν ὕπαρξή μας, γιά νά τόν καθαρίσει καί νά τόν μεταμορφώσει σέ φωτοειδῆ οὐρανό. Ἄραγε ὑπάρχει χῶρος στό κατάλυμα τῆς ψυχῆς μας γιά τόν Σωτῆρα μας;

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, τοῦτα τά Χριστούγεννα καί τήν ἔναρξη τοῦ νέου σωτηρίου ἔτους, ἄς τά γιορτάσουμε θεοπρεπῶς. Ὁ Χριστός μᾶς προσκαλεῖ στή χαρά τῶν Γενεθλίων Του, ἀλλά καί τῆς δικῆς μας ἀναγεννήσεως. Ἄς ἀντικρύσουμε λοιπόν τόν κόσμο μέ ἀγάπη καί ἐμπιστοσύνη, μέ ὑπομονή καί ἀνεκτικότητα, μέ αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα, ἀφοῦ «δι’ ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη παιδίον νέον, ὁ πρό αἰώνων Θεός».

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ σαρκωθέντι ἀγάπης καί τῆς προσηκούσης τιμῆς:

Ὁ Μητροπολίτης:

† Ὁ Σύμης Χρυσόστομος


Εκτύπωση   Email