Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου

SymisἈγαπητοί μου, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

Μέ ἰδιαιτέρα χαρά σᾶς καλωσορίζουμε στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, στόν ἐκκλησιαστικό αὐτό ἱστοχώρο τοῦ πνευματικοῦ «κλίματος» τῆς Αγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.

Ἡ Ἀρχαγγελική Μονή μας, ἀξιοποιώντας τίς ἀπεριόριστες δυνατότητες τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, προβαίνει στήν κατασκευή τοῦ παρόντος διαδικτυακοῦ χώρου, σέ μιά κρίσιμη ὄντως ἐποχή, πού χαρακτηρίζεται ἀπό πολλά καί μεγάλα προβλήματα. Πρόκειται γιά μιά συμβολική ἀλλά καί οὐσιαστική κίνηση πνευματικῆς ἀντιστάσεως, ἡ ὁποία σκοπό ἔχει νά προβάλλει στίς ἀπέλπιδες ἡμέρες μας πρωτίστως τήν ἐλπιδοφόρο μορφή τοῦ Παμμεγίστου Ταξιάρχου μας, τήν ἔνδοξη ἱστορία της καί τό μέγα κεφάλαιο τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικῆς προσφορᾶς της ἀνά τούς αἰῶνες. Τούτη τήν περίοδο τῆς ἀποστασίας ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τά λίαν ἐπίκαιρα διδάγματα τῆς ἱστορίας αὐτῆς, γίνονται ὁλόφωτο παράδειγμα γιά τόν Ὀρθόδοξο Λαό μας, πρός τόν ὁποῖο μ’ αὐτό τόν τρόπο ἡ Ἀρχαγγελική μας ἔπαλξη ἀπευθύνει ἔκκληση, καλώντας τον εἰς «τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν κοινωνία τοῦ ἁγίου Πνεύματος». Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, παραμένει σωστική κιβωτός καί «ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς», γιά ὅλους ἐκείνους πού παραμένουν ἀμετακίνητοι στούς κόλπους της καί κρατοῦν ἀνοθεύτες τίς ἱερές παραδόσεις τῆς ἀμώμητης πίστεώς μας.

Ὁ ἀπαστράπτων Ἀρχάγγελος Μιχαήλ ὁ Πανορμίτης μέ τήν ἐπουράνια χάρη Του καί δύναμη, ἑλκύει ἀνέκαθεν χιλιάδες ἀνθρώπων κάθε τάξεως καί ἡλικίας ἔμπροσθεν τῆς θαυματουργῆς Εἰκόνας Του, παρέχοντάς τους πνευματική δύναμη καί θάρρος. Τούς χορηγεῖ σωματική καί ψυχική θεραπεία, γιά νά ἀντιμετωπίζουν τίς δύσκολες περιστάσεις τοῦ παρόντος ἀλλά καί τίς προκλήσεις τοῦ μέλλοντος. Ἔτσι ἡ σεβασμία Μονή Του, συνεχίζει τήν ποικιλόμορφη ἠθική καί ὑλική προσφορά της πρός τόν ἐμπερίστατο κεκοπιακότα συν-ἄνθρωπο, ὁδηγώντας τον στόν κατ’ ἐξοχή Ἐκκλησιαστικό τρόπο ζωῆς καί ὑπάρξεως, διαμορφώνοντας τοιουτροτρόπως σ’ αὐτόν ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικό ἤθος, ὡς μόνο αὐθεντικό, θεοφιλῆ καί οὐσιαστικό τρόπο ἀληθινῆς ζωῆς.

Εὔχομαι καί προσεύχομαι, ἡ εἴσοδος τοῦ κάθε διαδικτυακοῦ ἐπισκέπτη στή σελίδα τοῦ Πανορμίτη μας, νά εἶναι μιά εὐκαιρία ἐπισκέψεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή του, μιά πρόσκληση τοῦ Ταξιάρχου γιά ἀναθεώρηση τῆς μέχρι τώρα ζωῆς του καί μιά κλήση σέ διαρκῆ μετάνοια, ὥστε ἔτσι νά πραγματώνεται ὁ ἀψευδής λόγος τοῦ Κυρίου: «Χαρὰ γίνεται ἐν οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι». (Λουκ. 15, 10).

Τέλος ἐδῶ οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητές, θά βρίσκουν πολλά ἀπό τά θαύματα τοῦ Ταξιάρχου, τά ὁποῖα ἡ ἀτελεύτητη Χάρη Του ἐπιτελεῖ καί στούς δύσκολους καιρούς μας, πρός ἀνάψυξη καί στηριγμό τῶν πιστῶν οἰκετῶν Του. Θέλει νά μᾶς στηρίξει στήν πίστη, νά μᾶς ὁδηγήσει σέ μετάνοια, νά μᾶς ὑπομνήσει τήν ἀδιάκοπη Ἀρχαγγελική παρουσία καί προστασία Του στή ζωή μας καί νά μᾶς χαρίσει τή βεβαιότητα τῆς σωτηρίας, τήν ὁποία εὔχομαι διαπύρως πρός ὅλους. Ἀμήν.

Μετ’ εὐχῶν

 Ὁ Μητροπολίτης

 † Ὁ Σύμης Χρυσόστομος


Εκτύπωση   Email